سبد خرید 0
آینده فرزندتان در دستان شماست ( برنامه نویسی برای کودکان )

نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل

نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل

سلام به همه دوستان خوب کلاس هشتمی موون. در این پست براتون نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل رو آماده کردیم. امیدوارم از سوال ها استفاده ببرید و بتونید در امتحاناتون موفق بشید.

حتما اول سوال هارو به صورت کامل بخونید و سعی کنید خودتون بهشون پاسخ بدید. بعدش برید پایین تر و پاسخ هاتونو با پاسخ هایی که ما دادیم چک کنید. توجه کنید که این سوال ها همه از متن کتابتون آماده شده و در صورت این که این سوال هارو بتونید به صورت کامل پاسخ بدید میتونید مطمئن باشید که این فصل رو خوب یاد گرفتید.

حتما برامون نظر بنویسید و داخل نظرهاتون اگر پیشنهاد، انتقاد و یا این که مبحث خاصی رو نیاز دارید بهمون اعلام کنید. فراموش نکنید این پست رو برای دوستاتون هم ارسال کنید که اون ها هم بتونن از این سوال ها استفاده لازم رو ببرن و در امتحان هاشون موفق بشن.

نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل
نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل

سوالات مربوطه را در قسمت زیر مشاهده می کنید :

 1. تولید مثل جنسی چیست؟
 2. تولید مثل غیر جنسی چیست؟
 3. تولید مثل غیر جنسی در جانوران زیر را بنویسید؟ 1. باکتری به روش …….. 2. مخمر به روش ……… 3. خزه به روش ………. 4. کپک نان به روش ………
 4. تولید مثل در باکتری را توضیح دهید؟ (یا تولید مثل به روش دونیم شدن را توضیح دهید)
 5. تولید مثل در مخمر را تعریف کنید؟ (یا تولید مثل به روش جوانه زدن را تعریف کنید)
 6. جوانه چیست؟
 7. تولید مثل در خزه را تعریف کنید؟ (یا تولید مثل به روش قطعه قطعه شدن را توضیح دهید)
 8. هاگ چیست؟
 9. تولید مثل به روش هاگ زایی را توضیح دهید؟
 10. 3 تا از تفاوتهای جانوران نر با ماده را بنویسید؟
 11. یاخته تخم چیست؟
 12. لقاح چیست؟
 13. تولید گامت نر از چندسالگی شروع می شود و تا چه سنی ادامه دارد؟
 14. گامت های ماده در چه دورانی و به چه تعداد تولید می شود و تا چندسالگی ادامه دارد؟
 15. تغذیه و تنفس جنین درون بدن مادر چگونه تامین می شود؟
 16. بخش ماده گل چه نام دارد و شامل چه قسمتهایی است؟
 17. بخش نر گل چه نام دارد و شامل چه قسمتهایی است؟
 18. تفاوت گلبرگ و کاسبرگ چیست؟
 19. تولید مثل در گیاهان گلدار را تعریف کنید؟
 20. مزایا و معایب تولید مثل جنسی و غیر جنسی را بنویسید؟
 21. تولید مثل ………. در جانداران تک یاخته ای نوع رایج و معمول تولید مثل است.
 22. کپک نان مجموعه ای از جاندارانی است که با تولید یاخته هایی به نام ……… زیاد می شود
 23. هاگها در ………. تولید می شود
 24. بعضی از گیاهان …………………. برای تولید مثل غیر جنسی دارند که با آنها تکثیر می شود
 25. وجود دو فرد نر و ماده برای تولید مثل …………… ضروری است
 26. شکل ظاهری نر و ماده در بعضی از جانداران باهم ………. است به طوری که به راحتی از هم تشخیص داده میشند اما معمولا شکل ظاهری ………….. این جانوران یکسان است
 27. در بدن جانوران نر و ماده ……… تشکیل می شود
 28. جانور ماده ………….. و جانور نر ………….. تولید می کنند
 29. مقدار دنا در تقسیم ………. ابتدا دوبرابر می شود
 30. تعداد کروموزوم های هر گامت ………… تعداد کروموزوم های یاخته ای است که از آن بوجود آمده است
 31. گامت ها با تقسیم ……………. تولید می شود
 32. گامت نر در ………… و گامت ماده در ………… تشکیل می شود
 33. ………………. و ………………. برای سلامت بیضه ها و تخمدان ها ضروری است
 34. در انسان و بیشتر پستانداران بخشی از بدن مادر به رشد و نمو جنین اختصاص داده می شود که این بخش ……….. نام دارد
 35. ………… اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار است
 36. ……………. بخش ماده و …………….. بخش نر گل را تشکیل می دهد
 37. گامت ماده در ………… و گامت نر در …………. بوجود می آید (مربوط به گل)
 38. تخمدان پس از رشد به …………. و تخمک رشد می کند و به …………… تبدیل می شود
توسط استاد متخصص برنامه نویسی

اگر توهم میخوای به عرصه برنامه نویسی، هوش مصنوعی و بازی سازی پا بذاری. دوره جادوگری با پایتون برای کودکان و نوجوانان برای تو آماده شده.

آینده از همینجا شروع میشه

نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل
نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل

پاسخهای بخش نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل را در زیر مشاهده می کنید :

برای مشاهده سایر محتوای کلاس هشتم اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده بخش سرگرمی گردو لرن اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده وبلاگ اینجا کلیک کنید.

 1. تولید مثل جنسی چیست؟ در بعضـی جانـداران یـک فرد به تنهایی تولیدمثل نمی کنـد. در این جانداران دو جنس نر و ماده وجود دارد. بـه ایـن نـوع تولیدمثل، تولید مثل جنسـی میگویند.
 2. تولید مثل غیر جنسی چیست؟ تولیدمثلی که در باکتـری و مخمر دیدیم از نوع غیرجنسی است
 3. تولید مثل غیر جنسی در جانوران زیر را بنویسید؟ 1. باکتری به روش دونیم شدن 2. مخمر به روش جوانه زدن 3. خزه به روش قطعه قطعه شدن 4. کپک نان به روش هاگ زایی
 4. تولید مثل در باکتری را توضیح دهید؟ (یا تولید مثل به روش دونیم شدن را توضیح دهید) باکتری ها به روش دونیم شدن تولید مثل می کنند. یاختـه باکتـری از وسـط بـه دو نیمـه تقسـیم می شـود. در این حالت هر نیمه، یک یاخته کامل اسـت که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و زیاد شود
 5. تولید مثل در مخمر را تعریف کنید؟ (یا تولید مثل به روش جوانه زدن را تعریف کنید) بخشـی از سـطح بعضی یاخته ها برآمده است. به هر یک از ایـن برآمدگی هـا کـه به تدریج بزرگ می شـوند، جوانه میگویند. هر جوانه یک یاخته مخمر اسـت که ممکن اسـت به هر جوانه، یک یاخته مادر متصل بماند یا از آن جدا شود.
 6. جوانه چیست؟ به هر یک از برآمدگی ها روی مخمر که به تدریج درست می شوند جوانه می گویند
 7. تولید مثل در خزه را تعریف کنید؟ (یا تولید مثل به روش قطعه قطعه شدن را توضیح دهید) گیاه خزه انشـعاب هایی دارد که اگر جدا شـوند، هریک از آنها رشـد، و یک گیاه خزه ایجاد می کند
 8. هاگ چیست؟ هاگ یاخته کوچک، سبک و مقاومی است که با آب و هوا بخش می شود
 9. تولید مثل به روش هاگ زایی را توضیح دهید؟ هاگ در صورتـی کـه در جـای مناسـب قرار گیرد، رشـد می کند و جانداری مانند والد خود به وجود می آورد
 10. 3 تا از تفاوتهای جانوران نر با ماده را بنویسید؟ تاج خروس ، یال شیر ، پرهای رنگارنگ طاووس نر
 11. یاخته تخم چیست؟ از ترکیب شدن گامت نر و ماده یاخته تخم بوجود می آید
 12. لقاح چیست؟ به ترکیب شدن گامت نر با ماده لقاح می گویند
 13. تولید گامت نر از چندسالگی شروع می شود و تا چه سنی ادامه دارد؟ تولید گامت نر بعد از بلوغ شروع می شود و تا کهنسالی ادامه دارد
 14. گامت های ماده در چه دورانی و به چه تعداد تولید می شود و این کار تا چندسالگی ادامه دارد؟ گامت ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شود که بعد از بلوغ در هر ماه معمولا یک گامت از تخمدان آزاد می شود و این کار حدود سن 50 سالگی متوقف می شود
 15. تغذیه و تنفس جنین درون بدن مادر چگونه تامین می شود؟ بند ناف با رگ های خونی که دارد بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط برقرار می کند
 16. بخش ماده گل چه نام دارد و شامل چه قسمتهایی است؟ مادگی و شامل کلاله ، خامه و تخمدان است
 17. بخش نر گل چه نام دارد و شامل چه قسمتهایی است؟ پرچم و شامل بساک و میله است
 18. تفاوت گلبرگ و کاسبرگ چیست؟ کاسبرگ سبز و گلبرگ رنگی است
 19. تولید مثل در گیاهان گلدار را تعریف کنید؟ هنـگام گرده افشـانی،دانـه گـرده روی مادگی گل قـرار می گیرد. در این هنـگام لوله ای از دانه  گرده تشـکیل می شـود که گامـت نر را به سـمت گامـت ماده می بـرد. یاخته تخـم از ترکیـب ایـن دو گامـت تشـکیل می شـود 
 20. مزایا و معایب تولید مثل جنسی و غیر جنسی را بنویسید؟ تولید مثل جنسی : مزایا : تنوع افراد بیشتر است. معایب : حتما باید دو فرد نر و ماده وجود داشته باشد. تولید مثل غیر جنسی : مزایا : به تنهایی می شود تولید مثل کرد. معایب : تنوع افراد کمتر است.
 21. تولید مثل غیر جنسی در جانداران تک یاخته ای نوع رایج و معمول تولید مثل است.
 22. کپک نان مجموعه ای از جاندارانی است که با تولید یاخته هایی به نام هاگ زیاد می شود
 23. هاگها در هاگدان تولید می شود
 24. بعضی از گیاهان بخش های ویژه ای برای تولید مثل غیر جنسی دارند که با آنها تکثیر می شود
 25. وجود دو فرد نر و ماده برای تولید مثل جنسی ضروری است
 26. شکل ظاهری نر و ماده در بعضی از جانداران باهم متفاوت است به طوری که به راحتی از هم تشخیص داده میشند اما معمولا شکل ظاهری نوزادان این جانوران یکسان است
 27. در بدن جانوران نر و ماده گامت تشکیل می شود
 28. جانور ماده گامت ماده و جانور نر گامت نر تولید می کنند
 29. مقدار دنا در تقسیم میوز ابتدا دوبرابر می شود
 30. تعداد کروموزوم های هر گامت نصف تعداد کروموزوم های یاخته ای است که از آن بوجود آمده است
 31. گامت ها با تقسیم میوز تولید می شود
 32. گامت نر در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می شود
 33. تغذیه مناسب و رعایت بهداشت برای سلامت بیضه ها و تخمدان ها ضروری است
 34. در انسان و بیشتر پستانداران بخشی از بدن مادر به رشد و نمو جنین اختصاص داده می شود که این بخش رحم نام دارد
 35. گل اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار است
 36. مادگی بخش ماده و پرچم بخش نر گل را تشکیل می دهد
 37. گامت ماده در تخمک و گامت نر در دانه های گرده بوجود می آید (مربوط به گل)
 38. تخمدان پس از رشد به میوه و تخمک رشد می کند و به دانه تبدیل می شود
نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل
نمونه سوال فصل 8 علوم هشتم با جواب کامل

 

اینجا کلیک کنید و به جمع ما در اینستاگرام بپیوندید.

برای مشاهده ویدیو های آموزشی ما در آپارات اینجا کلیک کنید.

 

4.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://gerdoolearn.ir/?p=9337