سبد خرید 0
آینده فرزندتان در دستان شماست ( برنامه نویسی برای کودکان )

ریاضی نهم فصل اول با جواب

سلام به همه همکلاسی های خوبم – بچه ها در این پست تمام سوالات و تمرین های کتاب درسی ریاضی نهم فصل اول با جواب کامل رو قرار دادیم. کاری که باید بکنید اینه که ابتدا خودتون به سوالات کتابتون پاسخ بدید. بعد برای این که از صحیح بودنشون مطمئن بشید این پست رو بخونید و رفع اشکال کنید.

حتما حتما نظراتتونو برامون بنویسید.همچنین اگر شما هم نمونه سوال خوب داشتید یا انتقاد و پیشنهادی داشتید از قسمت نظرات پایین همین پست برامون ارسال کنید. ما همه نظراتو به صورت کامل میخونیم و بهشون پاسخ میدیم.

فعالیت صفحه 2 

در شکل روبرو شمارنده های طبیعی عدد 60 را نوشته ایم و بین انها شمارنده های اول را مشخص کردیم شما هم شمارنده های 60 را که اول نیستند در یک منحنی بسته قرار دهید

 

اگر شمارنده های طبیعی و اول عدد 60 یعنی 2_3_5 را  در داخل در اکلار قرار دهیم و ان را با حروفی چون A یا B یا … نام گذاری کنیم و بنویسیم A={2,3,5} در این صورت یک مجموعه تکیل داده ایم و به هریک از عددهای 2 و 3 و 5 یک عضو مجموعه A میگوییم پس مجموعه A دارای سه عضو است

شما شمارنده های مرکب عدد 60 را به صورت یک مجموعه بنویسید و ان را B بنامید.

{2,4,6,10,12,20,30,60}=شمارنده های مرکب عدد60

مجموعه شامل شمارنده های عدد 60 که نه اول باشند و نه مرکب چند عضو دارد؟ یک عضو

این مجموعه را نیز C بنامید و ان را نمایش دهید.      C={1}

مجموعه D  شامل همه شمانده های دو رقمی عدد 60 را تشکیل دهید این مجموعه چند عضو دارد؟ 6 عضو

                                                            D={10,12,15,20,30,60}

از رضا و احمد خواسته شد تا مجموعه شامل 3 شمارنده زوج عدد 60 را تشکیل دهند. احمد نوشت : {4,6,10} و رضا نوشت : {6,10,12} به نظرشما چرا جواب انها با هم فرق دارد؟ چون 8 شمارنده زوج وجود دارد احمد و رضا بین این 8 شمارنده 3 شمارنده را انتخاب کردند

نتیجه : عبارت هایی شبیه این عبارت که مشخص کننده یک مجموعه معین و یکتا نباشد مجموعه ای را مشخص نمیکند

 

اگر دوست داشتید میتونید مارو در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و آپارات دنبال کنید.

برای دیدن صفحه ما در اینستاگرام اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده صفحه ما در آپارات اینجا کلیک کنید.

فعالیت اول صفحه 3

1-کدام یک از عبارت های زیر مشخص کننده یک مجوعه است؟ مجموعه مورد نظر را نمایش دهید.

الف) عدد های طبیعی و یک رقمی       ب) چهار شاعر ایرانی              ج) دو عدد اول کوچک تر12

گزینه الف صحیح است و گزینه ب و ج مجموعه نیستند چون اعضای انها مشخص نیستند

 

2- با توجه به شرط متمایز بودن عضو های یک مجموعه جاهای خالی را پر کنید :

الف) به جای    A={1.2.1.4.5} باید بنویسیم   A={1,2,4,5}

ب) به دلیل تکراری بودن عدد 5 درB={5.6.5.7}   ان را به صورت B= {5.6.7} مینویسیم

 

توسط استاد متخصص برنامه نویسی

اگر توهم میخوای به عرصه برنامه نویسی، هوش مصنوعی و بازی سازی پا بذاری. دوره جادوگری با پایتون برای کودکان و نوجوانان برای تو آماده شده.

آینده از همینجا شروع میشه

 

فعالیت دوم صفحه 3

 

1- با توجه به نمودار ون که برای دو مجموعه A و B رسم شده است مجموعه های A وB را با عضو هایشان مشخص کنید

A={a,b,c,f,s,k}ریاضی نهم فصل اول با جواب

B={f,s,k,m,n}

2-دو مجموعه  A={1,2,3,4,5,6}  و B={5,6,7,8} را در نظر بگیرید:

دو مجموعه را با یک نمودار ون نمایش دهید کدام عدد ها هم در منحنی بسته مربوط به A و هم در منحنی بسته B وجود دارد؟ 5 و 6

ریاضی نهم فصل اول با جواب

 

3- مجموعه عدد های دورقمی و زوج اول را بنویسید  و ان را E بنامید. این مجموعه چند عضو دارد؟

صفر عضو دارد (عضوی ندارد تهی است)    E={   }

 

4- کدام یک از عبارت های زیر مجموعه تهی را مشخص میکند؟

الف) عدد های طبیعی بین 5 و 6 = {تهی}

ب) عدد های صحیح بین 1 و 1- = {0}

ج)عدد های اول و زوج = {2}

د) عدد های طبیعی یک رقمی و مضرب 3 که اول باشد = {3}

 

کاردرکلاس صفحه 4

1- سه عبارت بنویسید که هر کدام نشان دهنده مجموعه تهی باشد سپس عبارت های خود را با نوشته های همکلاسی های خود مقایسه کنید

عبارت 1: عدد های طبیعی بین 3 و 4 = {  }

عبارت 2: تعداد انسان هایی که در مریخ زندگی میکنند = {  }

عبارت 3:مجموعه اعداد طبیعی کوچک تر از یک = {  }

 

2- سه عبارت بنویسید که هرکدام مشخص کننده مجموعه ای فقط با یک عضو باشد.

عبارت 1: عدد های صحیح بین 1 و 1- = {0}

عبارت 2: عدد های طبیعی یک رقمی و مضرب 7 که اول باشد = {7}

عبارت 3: عدد های اول و زوج = {2}

 

3- عبارت هایی که مجموعه ای را مشخص میکند  با علامت ✓ و بقیه را با علامت × مشخص کنید (با ذکر دلیل)

الف) چهار عدد فرد متوالی = × مجموعه نیست چون جواب های گوناگونی دارد مثل {3,5,7,9}

ب) سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از2 = ✓ مجموعه اس {2,4,6}

ج) عدد های اول کوچک تر از 20 = ✓ مجموعه است {2,3,5,7,9,11,13,17,19}

د) سه شهر ایران = × مجموعه نیست چون جواب های گوناگون و زیادی دارد

ه) شمارنده های عدد 24 = ✓ مجموعه است {1,2,3,4,6,8,12,24}

و) 5 عدد بزرگ = × مجموعه نیست چون جواب های گوناگونی دارد و نظر هر فرد درباره 5 عدد بزرگ متفاوت است

ز) عدد های طبیعی بین 2 و 3 = ✓ مجموعه تهی است

 

4- مانند نمونه کامل کنید:

 

ریاضی نهم فصل اول با جواب مجموعه ها

5- کدام یک از عبارت های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ با نمودار ون نشان دهید:

الف)عدد های صحیح مثبت و کمتر از10 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

ریاضی نهم فصل اول با جواب

ب) شمارنده های اول عدد 19 = {19}

ریاضی نهم فصل اول با جواب

ج) عدد هایی که شش وجه یک تاس معمولی را مشخص میکند. = {1,2,3,4,5,6}

ریاضی نهم فصل اول با جواب

د) جواب های معادله 2x+8=1  =

{7/2}

ریاضی نهم فصل اول با جواب

ه) چهار میوه خوشمزه =مجموعه نیست

 

و) عدد های صحیح منفی و بزرگ تر از 8- = {7-,6-,5-,4-,3-,2-,1-}

ریاضی نهم فصل اول با جواب

 

 

پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید :

برای مشاهده مطالب درسی کلاس نهم اینجا کلیک کنید.

اگرم حوصلتون سر رفت و خواستین سرگرم بشین اینجا کلیک کنید.

 

تمرین صفحه 5 ریاضی نهم فصل اول با جواب کامل : 

 

1- متناظر با هر عبارت یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه یک عبارت بنویسید و تعداد عضو های هر مجموعه را تعیین کنید : 

الف) {1,18,27,64,125}=A  مکعب اعداد طبیعی کمتر از 6     5 عضو دارد

ب) {10}=C      عدد های طبیعی بین 9 و 11         یک عضو دارد

ج) عدد های طبیعی مضرب 5 و کوچک تر از 100   {95,….,5,10,15,20}=B       تعداد 19 عضو دارد

د)عدد های طبیعی بزرگ تر از 4 و کوچک تر از 5      {  }=D     تهی است

 

هـ) عدد های صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار دارد    {  }=E    تهی است

 

توسط استاد متخصص برنامه نویسی

اگر توهم میخوای به عرصه برنامه نویسی، هوش مصنوعی و بازی سازی پا بذاری. دوره جادوگری با پایتون برای کودکان و نوجوانان برای تو آماده شده.

آینده از همینجا شروع میشه

 

و ) عدد های اول دو رقمی که مضرب 7 باشد         {  }=F     تهی است

 

2- جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل درست باشد.

الف) عبارت ((5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد )) یک مجموعه را مشخص نمیکند.

ب) مجموعه {9,….,2,3,4} دارای 8 عضو است

ج) مجموعه {0,∅}=A دارای 2 عضو است

د) با توجه به مجموعه {3,5,7,9,11}=A داریم : 5 عضو A است یا با نماد ریاصی , 5ϵ A و 12 عضو A نیست یا با نماد ریاضی, 12 ∉A

3-سه مجموعه متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو انها باشد

الف) عدد های طبیعی زوج

ب)عدد های زوج و اول

ج)عدد های طبیعی بین 1 و 10

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://gerdoolearn.ir/?p=8485